Trafikverkets Logotyp

Trafikverket har ersatt Banverket och Vägverket

Den 1 april 2010 bildades Trafikverket. Vår uppgift är att planera och utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem. All information på banportalen.se förs successivt över till trafikverket.se. Besök gärna www.trafikverket.se

 
logotyp

logotyp

 

Information flyttad till trafikverket.se

Större delen av informationen från Banportalen finns istället på Trafikverkets externa webbplats. Besök trafikverket.se och använd gärna sökmotorn för att hitta det som du söker.
Gå till www.trafikverket.se


Inloggning till system och tjänster kvar på Banportalen

Du loggar fortfarande in till Banportalens system och tjänster från den här webbplatsen. Klicka på Logga in-länken uppe till höger på sidan.

Fungerar inte inloggningen? 
Ring Trafikverkets användarstöd, telefon: 010-125 10 10.

Saknar du användarkonto och behörighet? 
Läs om hur du gör med ansökan om användarkonton och behörigheter.

Nyheter

Underhåll av it-miljön helgen 20-22 oktober 2017-10-19 Med start fredag 20 oktober klockan 18.00 kommer ett tekniskt underhållsarbete att utföras i it-miljön vid ett planerat arbete. Underhållet, kallat servicefönster, beräknas vara klart söndag 22 oktober klockan 23:00. Om du inte kommer åt ett system så kan du vänta någon minut och försöka igen, eftersom det bara blir kort avbrott. De flesta typer av system är berörda, även de i Banportalen. Våra it-system underhålls och uppdateras löpande för att undvika framtida problem. Servicefönster är den tid då vi kan genomföra underhåll i system och applikationer. Alla ordinarie servicefönster är planerade i förväg och sker en gång i månaden. Arbetsfönstren läggs på tider där användningen är som lägst, oftast under en helg, för att störa verksamheten så lite som möjligt. Onsdag veckan innan servicefönsterhelgen informerar representanter för IT till Trafikledning, Förarprov, Färja, NOL, TiB och Underhåll vid ett informationsmöte om de ändringar som ska göras och vad de har för påverkan på både operativa och administrativa system och vad det kan få för konsekvenser. Torsdagen innan servicefönsterhelgen genomförs ett beslutsmöte med samma grupp. Då har hänsyn tagits till de synpunkter som kom upp på föregående veckas informationsmöte. I värsta fall kan ändå oförutsedda saker ske som stör verksamheten. Då tar vår it-incidentrutin vid och incidentledningen aktiveras. Vi har beredskap dygnet runt, alla dagar på året för sådana händelser. Felanmälan sker via Användarstöd IT som också har kunskap om det system som anmäls har avtal om 24-timmarssupport. På helger och efter kontorstid gäller också Användarstöd IT som ger rätt kontaktuppgift via ett telefonmeddelande.