Trafikverkets Logotyp

Trafikverket har ersatt Banverket och Vägverket

Den 1 april 2010 bildades Trafikverket. Vår uppgift är att planera och utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem. All information på banportalen.se förs successivt över till trafikverket.se. Besök gärna www.trafikverket.se

 

Så här ansöker du om användarkonto och behörighet

Här hittar du information om användarkonto och behörighet till Trafikverkets system.

Använd en av blanketterna till höger: för järnvägsföretag eller för entreprenörer och konsulter. När du har fyllt i din ansökan om användarkonto och behörigheter, väljer du ett av nedanstående alternativ:

Du som arbetar på ett järnvägsföretag och tecknar trafikeringsavtal (TRAV)

Skicka ansökan till Trafikverket Kundservice Järnväg kundservice.jarnvag@trafikverket.se.

Ring oss om du har frågor: tfn 010-123 20 20.

Övriga ärenden

Skicka ansökan till din uppdragsgivare på Trafikverket för godkännande.

Senast uppdaterad/granskad 2018-02-28

Skriv ut